تماس با ما

دفتر مديريت

نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تماس
صدیقه ترابی 
مدیر کل دفتر
81606323- 81606320
هدايت فهمي
معاون دفتر
81606326
زینب یعقوبی
مسئول دفتر
81606320
الهام استیری 
متصدی امور دفتری
81606324

گروه مطالعات جامع منابع آب و آمار و اطلاعات

نام ناوخانوادگي

سمت

شماره تماس

نرگس عزیزیان رييس گروه 81606621

سارا افشين

كارشناس

81606330

مهدی نیروبخش

كارشناس

81606281

رعنا كوشكي

كارشناس

81606314

مریم سجادیان

كارشناس

81606367

روح الله آدینه وند كارشناس 81606303
هادی معمارزاده كارشناس 81606382

گروه برنامه ريزي

نام ناوخانوادگي

سمت

شماره تماس

بهيه جعفري

رئيس گروه

81606328

احمد رجايي

كارشناس

81606327

مهدي منوچهری 

كارشناس

81606373

منیژه ایزدی

كارشناس

81606376

گروه سیاستگذاری و تخصیص آب

نام ناوخانوادگي

سمت

شماره تماس

كبري استيري

رئيس گروه

81606437

راضیه صادقی

كارشناس

81606302

شميلا فيروزمنش

كارشناس

81606314

ميلاد كياني

كارشناس

81606309

مريم آردم

كارشناس

81606363

روح الله باقري

كارشناس

81606306

سمانه نيك فر

كارشناس 

81606436

حامد توکلی فر كارشناس  81606218
مریم شفاهی کارشناس 81606130

گروه نظارت و ارزيابي

نام ناوخانوادگي

سمت

شماره تماس

_ رئيس گروه  

سيد ابوذر قاضي ميرسعيد

كارشناس

81606112

مهدي شفيعي كارشناس 81606908

تلفن:  81606320 فاکس:81606322 - پست الکترونی: waterplan(at)moe.org.ir

آدرس: ابتدای بزرگراه نیایش، روبروی درب جنوبی پارک ملت، ساختمان وزارت نیرو، طبقه ششم شرقی-کد پستی: 968361