تماس با ما

مدیریت دفتر
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
صدیقه ترابی  مدیر کل دفتر 81606323
آزاده استادرحیمی معاون دفتر 81607240
آرزو یزدانی مسئول دفتر 81606320
صبا عاشوری متصدی امور دفتری 81606324
گروه مطالعات جامع منابع آب و آمار و اطلاعات
راضیه صادقی سرپرست گروه 81606302
بابایی فر کارشناس  81606314
مریم سجادیان کارشناس  81606367
روح الله آدینه وند کارشناس 81606303
هادی معمارزاده کارشناس 81606382
سید محمد حسین حسینی کارشناس 81606836
گروه برنامه ریزی
منیژه ایزدی سرپرست گروه 81606376
احمد رجایی کارشناس 81606327
مهدی منوچهری  کارشناس 81606373
گروه سیاستگذاری و تخصیص آب
كبری استیری رئیس گروه 81606437
میلاد كیانی کارشناس  81606309
مریم آردم کارشناس  81606363
روح الله باقری کارشناس  81606306
سمانه نیك فر کارشناس  81606436
مریم شفاهی کارشناس 81606130
گروه نظارت و ارزیابی
حامد توکلی فر رئیس گروه 81606218
سید ابوذر قاضی میرسعید کارشناس 81606112
مهدی شفیعی كارشناس 81606908

تلفن:  81606320 فاکس:81606322 - پست الکترونی: waterplan(at)moe.org.ir

آدرس: ابتدای بزرگراه نیایش، روبروی درب جنوبی پارک ملت، ساختمان وزارت نیرو، طبقه ششم شرقی-کد پستی: 968361