گزارشها و مستندات

1394/08/22
كارگاه آموزشي در دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو برگزار گرديده است.
1394/08/20
در حوزه منابع آب پيچيدگي هاي زيادي به دليل حجم و گستردگي زياد اطلاعات و ارتباط آن با سازمانها و حوزه هاي مختلف تصميم گيري وجود دارد.سيستم تصميم يار ابزاري است كه باعث ارتقاء در تصميم سازي شده و با ارائه و تحليل گزينه ها ، راه حل هاي مناسبي را در مقايسه با زماني كه انسان به تنهايي تصميم مي گيرد، ارائه مي نمايد.
1394/08/12
مدلهاي WEAP و MODSIM و VENSIM در اين گزارش با هم مقايسه و ارزيابي شده اند
1394/08/10
اين نرم افزار براي مدل سازي حوضه آبريز رودخانه مورد استفاده قرار مي گيرد.MODSIM  يك سيستم پشتيباني تصميم براي مديريت حوضه رودخانه است.
نتایج نمایش 1-10 (از 16)
 |<  < 1 - 2  >  >|