همايش

همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران
برگزاري همايش از:1395/11/04
برگزاري همايش تا:1395/11/05
حوزه هاي موضوعي تحت پوشش: زیرساختهای مالی اقتصادی ، نفت و گاز ، آب و برق ، حمل و نقل ، بنادر شهرسازی ، صنایع و معادن
محل برگزاري: منطقه آزاد چابهار
برگزار کننده: دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران
حاميان همايش: وزارت نیرو
مهلت ارسال مقاله:
محورهاي همايش: زیرساختهای مالی اقتصادی ، نفت و گاز ، آب و برق ، حمل و نقل ، بنادر شهرسازی ، صنایع و معادن ، پتروشیمی ، شیلات و کشاورزی ، گردشگری و اکو توریسم دریایی 
وب سايت: http://mokrandevelopment.ir