همايش

همايش

1395/10/16
این جشنواره با هدف حمایت از تولیدات دانش بنیان ساخت داخل کشور با شعار فناوری ایرانی ، کسب و کار ایرانی برگزار خواهد گردید
1394/12/13
تاريخ جديد برگزاري هم انديشي سياستگذاران آب
1394/12/05
سخنران : پرفسور هانس ذوجر سخنران : دكتر احمد افراسيابي
1394/10/02
اين رويداد شامل بخش هاي نمايشگاهي ، همايش علمي ، مانور و كارگاههاي آموزشي مي باشد . بازديد از طريق ثبت نام در سايت امكان پذير است .