نظرسنجي ساماندهي و تعيين تكليف حقابه بران

وزارت نيرو در نظر دارد موضوع تعيين تكليف،‌ ساماندهي و حل مسئله حقابه ها و حقابه بران را در حوضه هاي آبريز مختلف در سطح كشور در دستور كار خود قرار دهد. لذا خواهشمند است به دو سوال زير به دقت پاسخ دهيد:
     
     
     
     
     
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code
     
از همكاري شما سپاسگزاريم: